Dagopvang / Peuterspeelzaal


SKiK beschikt over twee locaties waar dagopvang wordt geboden:


Wij werken met verticale en horizontale groepen. Bij verticale groepen blijven kinderen 4 jaar op dezelfde groep en bij horizontale groepen worden baby’s en peuters gescheiden.

Rond de 22 maanden gaan de kinderen van de babygroep naar de peutergroep.

  • Een horizontale babygroep heeft maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot ongeveer 22 maanden met 2 medewerkers.
  • Een horizontale peutergroep heeft maximaal 12 tot 14 kinderen met 2 medewerkers.
  • Een verticale groep heeft maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar met 2 medewerkers.


We werken met thema’s waarbij we leeftijdsgebonden en ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden. De oudere kinderen worden op deze manier voorbereid op de overgang naar de basisschool.

Op de locatie Figaro wordt samengewerkt met de peuterspeelzaal, waarbij we de peuters in leeftijdgroepen gerichte ontwikkelingsactiviteiten aanbieden. Met steeds meer basisscholen werken we samen, wisselen we verwachtingen uit en is er overdracht.

Buitenspelen vormt een belangrijk onderdeel van de dag. Onze ruime groene buitenterreinen zijn ingericht volgens het principe van natuurlijk buitenspelen. Hierbij gaan kinderen op ontdekking in de natuur.

Dagindeling
De dagindeling voor de baby’s is vergelijkbaar met die van thuis. Zij slapen op momenten waarop zij dat gewend zijn, in de slaapruimte grenzend aan of bij de groep. Wanneer zij wakker zijn, is er ruimte voor individuele aandacht en samenspel.

Een dag voor de oudere kinderen biedt meer vaste elementen:

  • Aankomst en afscheid; de kinderen kiezen uit het speelgoed op de groep
  • Drinken en fruit
  • Groepsactiviteiten: voorlezen, samen zingen, knutselen, buiten spelen of samen wandelen
  • Lunch
  • De meeste kinderen gaan na de lunch een uurtje slapen, de andere kinderen gaan vrij spelen of ondernemen een activiteit met de pedagogisch medewerkers
  • Drinken en een tussendoortje
  • Daarna kunnen de kinderen vrij spelen tot hun ouders hen weer komen ophalen


De pedagogisch medewerkers zorgen voor een open en warme sfeer op de groep, uiteraard met respect voor de persoonlijkheid van ieder kind en de ouders.

IMG_2654


Stichting Kinderopvang Koggenland 
Service Bureau
Maelsonstraat 28, 4e verdieping
1624 NP HOORN
0229-248770
info@skikkoggenland.nl 
 

Stichting Kinderopvang Koggenland

Service Bureau

Maelsonstraat 28, 4e verd

1624 NP HOORN

0229-248770

info@skikkoggenland.nl